Rutiner för av-flyttning / in-flyttning.

Vid flytt / försäljning av fastighet.

  • Uppsägning meddelas till föreningen via detta formulär. Namn, Adress, fastighetsbeteckning och avflyttningsdatum anges.
  • Säg inte upp basutbudet via Telia utan enbart ev. tillägg som tecknats direkt med Telia.
  • Ny fastighetsägare skall meddela Namn, Adress, fastighet och inflyttningsdatum till föreningen.