Bluff-fakturor

Det har börjat cirkulera bluff-fakturor via epost från någon som utger sig för att vara Telia senaste dagarna. Öppna INTE eventuella bilagor om ni inte är helt säkra på avsändaren. Risken är stor att er dator blir smittad av en så kallad ”Trojan” eller virus. Trojaner gör så att den som styr trojanen kan se ALLT ni gör på er dator, inklusive alla lösenord och kontouppgifter. Var därför mycket uppmärksam på de mail ni får.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nedsättning insatskapital

Vi har nu börjat göra utbetalningarna till medlemmarna för nedsättningen av insatskapitalet.

Eftersom det ca 265 överföringar som skall göras tar det lite tid.

Fortfarande saknar vi kontonummer där vi kan sätta in pengarna för nästan 100 medlemmar.

Anmäl kontonummer eller bankgiro nr här på hemsidan under fliken kontakta oss.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Aktivera vilande anslutning

Om man vill aktivera en vilande anslutning skall den anmälas till styrelsen under juni månad. Uppkoppling sker då under augusti.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nedsättning av insatskapital

Årsstämma 2016

Den 27 april hölls ordinarie årsstämma för föreningen i Skarstads Bygdegård. Ca 25 medlemmar deltog. Sedvanliga punkter enligt stadgarna avhandlades.

En av punkterna på dagordningen var att stämmans skulle ta ställning till om föreningen skall nedsätta sitt insatskapital. Stämman beslutade att nedsätta insatskapitalet i föreningen så att 3 500:- per anslutning kommer att återbetalas. Berättigade till återbetalning är den som var ägare till anslutningen den dag då röstlängden inför stämman upprättades den 25 april 2016. En förutsättning för återbetalning är att insatskapital inbetalats för anslutningen.

Återbetalning sker genom inbetalning till respektive medlems bank- eller bankgirokonto.

Meddelande om kontonummer/bankgironummer kan lämnas till föreningen på följande sätt:

Via mail till varaslattensbredband@telia.se

eller

via ett formulär här på hemsidan under rubriken ovan ”Kontakta oss”

 eller

 vi post till      Varaslättens Bredband Ek För
                       Hällum Halla 1
                      534 95 Vara

 Utbetalningarna kommer att påbörjas under juni månad.

 Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan så snart det är justerat.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Faktura via e-post samt delåterbetalning av insatskapital

Du kan nu anmäla om du vill ha din faktura på e-post i stället för mail. Detta gör du under rubriken Kontakta oss – E-post & Faktura via E-post

Du kan också anmäla vilket konto som du vill att delåterbetalning av insatskapital skall återbetalas till. Detta gör du under rubriken Kontakta ossKontonummer för delåterbetalning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma 27 april klockan 19:00

Det är dags för årsstämma den 27 april kl 19:00 i Skarstad Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Kallelse o dagordning årsstämma 2016

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nästa uppkopplingstillfälle är i februari 2016

Nästa tidpunkt för uppkoppling av vilande anslutningar är under februari månad 2016. De som vill koppla upp och ännu inte meddelat styrelsen måste göra det före 31 december 2015.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kort Lägesrapport

Vårt fibernät har varit i drift lite drygt ett år. Fram till idag har föreningen 304 anslutningar varav 269 är aktiva. Det har tillkommit sju helt nya anslutningar under 2015 och uppkoppling av vilande anslutningar har gjorts av 16 st. Nedkoppling har gjorts av 4 st.

Under året har vi haft väldigt få avbrott. Inga avgrävningar har rapporterats och den tekniska utrustningen har fungerat väl. Vi håller tummarna att det fortsätter så.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2015-04-01 Indragning av kanaler i Telias utbud.

Föreningen har inte fått någon ytterligare information angående utbudet i programpaketet Telia Lagom än vad som framkommit i media och på Telias hemsida. Utvecklingen ligger helt utanför föreningens kontroll och vi får avvakta vad som händer.

 Så snart vi har mer information återkommer vi med den.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening.

Onsdagen den 22 april 2015 kl 19.00 i Skarstad Bygdegård hålls ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. Ärenden som behandlas framgår av bifogad dagordning.

Alla medlemmar är välkomna!

Vara 2015-03-23

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar