E-post & Faktura via E-post

Här kan du anmäla din e-postadress och om du vill få faktura via e-post eller som vanligt via brev.