Info från föreningen

Anslutningsavgift, medlemsavgift och serviceavgift.

Vi har i dagarna skickat ut fakturor avseende dels medlemsavgift för 2014, som sänkts till 50.- per år, dels en serviceavgift för 2014 på 120:- + moms per år. Vidare har fakturerats del två av anslutningsavgiften på 500:- + moms. Dessa avgifter liksom bakgrunden till dem redovisades på årsstämman den 23 april. Det fanns ingen opposition mot dessa förändringar som har en totalekonomisk orsak. Vi vill betona att serviceavgiften är till för att täcka de administrativa avgifterna som föreningen belastas med såsom bokföring, bokslut mm. Tjänster som upphandlats. Samtidigt är det så att den ekonomiska föreningen, vilket också redovisades på årsstämman måste visa att man har ett vinstintresse. Anslutningsavgiften som tas ut av VaraNet AB och Vara kommun är på totalt 1 500 :- + moms är uppdelad på tre år med start det år grävningen påbörjades dvs 2013. Det är således en del kvar att betala på 500:- + moms som kommer att faktureras under mars månad 2015.

 

Lägesbeskrivning

Vi är nu inne i slutfasen av nedläggningen av kanalisationen. Inom två till tre veckor är grävningen avslutad. Blåsning av fiber har påbörjats på vissa delar av nätet men kommer att intensifieras fr. o. m. nästa vecka. I första hand blåser man fiber mellan kopplingsskåpen. Därefter blåser man ut till abonnent. I nästa skede kommer ett svetslag och svetsar ihop fibersvans med framblåst fiberkabel.

Det är därför viktigt att fiberslang är nedgrävd från tomtgräns fram till husvägg och att kopplingsbox och fibersvans är monterad.

Vi har fått en preliminär uppkopplingstid på första nod till september. Vi har fyra noder och uppkoppling sker med ca två veckors intervall. Så snart vi får klart med ordningen på noderna lägger vi ut det på här på hemsidan. Om denna tidsplan håller beror på Telia. Vi återkommer naturligtvis så snart vi har närmare besked.

Vi vill också påminna om att bredbandsutbyggnaden görs gemensamt med utbyggnaden av vatten och avloppsnät.

Kritik har framförts av några medlemmar i bredbandsföreningen att det är oskäligt att de som bara vill ha bredband skall behöva vänta på utbyggnaden av vatten och avloppsnätet och att man betalat stora pengar och inte sett något resultat.

Det stämmer, men enda sättet att finansiera ett föreningsägt fibernät är med kapitalinsatser i förskott. Föreningen har ingen möjlighet att lånefinansiera sig eftersom man inte har några säkerheter. Då hade medlemmarna fått skriva på en borgen eller pantsätta sina hus som säkerhet för föreningen. Föreningsstämmorna har därför varit eniga om den modell som nu används.

Vi vill också framföra följande. En grupp eldsjälar i Skarstad började för sex år sedan att diskutera möjligheten att ansluta ett antal fastigheter till det kommunala vatten och avlopps nätet. Man startade med att göra ett antal förkalkyler och hade diskussioner med Vara kommun. Flera alternativ för anslutning analyserades. I samband med dessa undersökningar tittade man också på möjligheten att i samband med utbyggnaden av VA nätet, bygga ut ett fibernät.

Planerna var långt framskridna och det fanns ingen som helst koppling till Vara kommun. Man hade för avsikt att bygga sitt egna fibernät och handla upp nödvändiga tjänster enskilt.

När inbjudan kom från Vara Kommun och informationsmöten genomfördes så konstaterade den interimsstyrelsen för ”VA projektet” att visserligen var ”verksamhetsområdet ” mycket större än det område som man avsett att bygga vatten och avlopp i, men det fanns fördelar att ta hänsyn till.

Således startades ett projekt inom ramen för samarbete med 5 andra föreningar om att bygga ett kommunalt stamnät samtidigt som man byggde ett föreningsnät för att tillgodose behovet av ett fibernät hos medlemmarna.

Att utbyggnaden skulle präglas av den hastighet som nedgrävning VA nätet var en självklarhet som också kommunicerades på såväl informationsmöten som årsstämmor.

Man kan konstatera av det som nämnts ovan att hade inte Varaslättens Bredband Ek För bildats för att genomföra projektet ihop med Varaslättens VA samfällighetsförening, så är vi ganska säkra på att det inte funnit något nät i Håkantorp, Smedtofta, Jung eller Lanna. Varaslättens VA hade då byggt sitt eget fibernät och skapat sin egen uppkoppling så som ett flertal föreningar i Vara kommun gjort.

Vad man också skall beakta är att allt arbete från styrelserna i både bredbandsföreningen och Va föreningen är ideellt. Inga styrelsearvoden utgår, inga kostnadsersättningar utgår annat än mot godkända kvitton.

 

Årsstämma

Protokollet från årsstämman finns nu under fliken dokument.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.