Författararkiv: Håkan Karlsson

Nedsättning av insatskapital

Årsstämma 2016 Den 27 april hölls ordinarie årsstämma för föreningen i Skarstads Bygdegård. Ca 25 medlemmar deltog. Sedvanliga punkter enligt stadgarna avhandlades. En av punkterna på dagordningen var att stämmans skulle ta ställning till om föreningen skall nedsätta sitt insatskapital. … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Faktura via e-post samt delåterbetalning av insatskapital

Du kan nu anmäla om du vill ha din faktura på e-post i stället för mail. Detta gör du under rubriken Kontakta oss – E-post & Faktura via E-post Du kan också anmäla vilket konto som du vill att delåterbetalning av … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma 27 april klockan 19:00

Det är dags för årsstämma den 27 april kl 19:00 i Skarstad Bygdegård. Alla medlemmar hälsas välkomna! Kallelse o dagordning årsstämma 2016  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2015-04-01 Indragning av kanaler i Telias utbud.

Föreningen har inte fått någon ytterligare information angående utbudet i programpaketet Telia Lagom än vad som framkommit i media och på Telias hemsida. Utvecklingen ligger helt utanför föreningens kontroll och vi får avvakta vad som händer.  Så snart vi har … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. Onsdagen den 22 april 2015 kl 19.00 i Skarstad Bygdegård hålls ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. Ärenden som behandlas framgår av bifogad dagordning. Alla medlemmar är välkomna! Vara 2015-03-23

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fakturering kvartal 2 och anslutningsavgift

Fakturor på basutbudet för kvartal 2. dvs april maj och juni, skickas ut under vecka 10. Från och med denna fakturering kommer påminnelseavgift att tas ut om påminnelse måste skickas ut. I samband med utfaktureringen för kvartal 2 för basutbudet … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport 2015-02-20

Vårt fibernät har nu varit i drift några månader. På det hela taget verkar det som det fungerar bra. Det har varit ett två stora driftstopp där hela Vara drabbades. För övrigt har vi inte fått indikationer på att några … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nuläget

Inkoppling av fiber är i full gång i vår förening. Fram till och med idag har ca 110 medlemmar fått sin fiber uppkopplad av Imtech. Uppkoppling sker Nod för Nod. Först ut vecka 41 var Nod 12 som täcker från … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppkopplingen närmar sig

Efter en del oförutsedda förseningar så börjar det nu närma sig uppkoppling av fibernätet. Fiberblåsningen är inom kort klar och fibersvetsning pågår för fullt. Vi har fått en preliminär tidtabell för när respektive område blir uppkopplat. Nod 12 (Håkantorp-Long)       6/10 … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppdatering fiberblåsning och svetsning

Vi prioriterar nu att få färdigt stamnätet från noden i Vara ut till noderna i Håkantorp och Jung. På vägen passeras även noden i Skarstad. Där pågår nu både blåsning och svetsning av fibern. Målsättningen är att vara klara med … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar