Författararkiv: Håkan Karlsson

Nedsättning insatskapital

Vi har nu börjat göra utbetalningarna till medlemmarna för nedsättningen av insatskapitalet. Eftersom det ca 265 överföringar som skall göras tar det lite tid. Fortfarande saknar vi kontonummer där vi kan sätta in pengarna för nästan 100 medlemmar. Anmäl kontonummer … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Aktivera vilande anslutning

Om man vill aktivera en vilande anslutning skall den anmälas till styrelsen under juni månad. Uppkoppling sker då under augusti.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nedsättning av insatskapital

Årsstämma 2016 Den 27 april hölls ordinarie årsstämma för föreningen i Skarstads Bygdegård. Ca 25 medlemmar deltog. Sedvanliga punkter enligt stadgarna avhandlades. En av punkterna på dagordningen var att stämmans skulle ta ställning till om föreningen skall nedsätta sitt insatskapital. … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Faktura via e-post samt delåterbetalning av insatskapital

Du kan nu anmäla om du vill ha din faktura på e-post i stället för mail. Detta gör du under rubriken Kontakta oss – E-post & Faktura via E-post Du kan också anmäla vilket konto som du vill att delåterbetalning av … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma 27 april klockan 19:00

Det är dags för årsstämma den 27 april kl 19:00 i Skarstad Bygdegård. Alla medlemmar hälsas välkomna! Kallelse o dagordning årsstämma 2016  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nästa uppkopplingstillfälle är i februari 2016

Nästa tidpunkt för uppkoppling av vilande anslutningar är under februari månad 2016. De som vill koppla upp och ännu inte meddelat styrelsen måste göra det före 31 december 2015.  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kort Lägesrapport

Vårt fibernät har varit i drift lite drygt ett år. Fram till idag har föreningen 304 anslutningar varav 269 är aktiva. Det har tillkommit sju helt nya anslutningar under 2015 och uppkoppling av vilande anslutningar har gjorts av 16 st. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2015-04-01 Indragning av kanaler i Telias utbud.

Föreningen har inte fått någon ytterligare information angående utbudet i programpaketet Telia Lagom än vad som framkommit i media och på Telias hemsida. Utvecklingen ligger helt utanför föreningens kontroll och vi får avvakta vad som händer.  Så snart vi har … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. Onsdagen den 22 april 2015 kl 19.00 i Skarstad Bygdegård hålls ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. Ärenden som behandlas framgår av bifogad dagordning. Alla medlemmar är välkomna! Vara 2015-03-23

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fakturering kvartal 2 och anslutningsavgift

Fakturor på basutbudet för kvartal 2. dvs april maj och juni, skickas ut under vecka 10. Från och med denna fakturering kommer påminnelseavgift att tas ut om påminnelse måste skickas ut. I samband med utfaktureringen för kvartal 2 för basutbudet … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar