Lägesrapport + instruktioner

I fortsättningen kommer bredbandsprojektet att bedrivs på flera fronter. VA projektet kommer att ha två grävlag som gräver parallellt. Det nya laget kommer  att starta vid Skarstad Kyrka och gå mot Hällum. När detta är klart kommer man att flytta över Lidan och göra färdigt Törestorp-Löjtnansholm.

Samtidigt kommer man att börja med att blåsa i fiberkabel i kanalisationen för det så kallade Stamnätet. Starten av det är beräknad till senare delen av april månad. Stamnätet sträcker sig från Jung in till Vara och vidare via Long till Håkantorp.

Därefter kommer blåsning av fiber att göras i de områden som är färdiggrävda. dvs. Jung, Håkantorp, Smedtofta och Long.

Parallellt med blåsningen av fiber kommer man också att svetsa ihop den vid noder, kopplingsskåp och framme hos abonnenterna. Det är därför viktigt att slangar, kopplingsboxar och fibersvansar är monterat på berörda fastigheter när den framblåsta fibern skall svetsas ihop med fibersvansen.

Kopplingsbox är den låda som skall monteras utanpå fastigheten där den i trädgården nergrävda slangen tas upp vid husväggen. Fibersvans är den lite mjukare fiberkabel som skall monteras inifrån huset och ut i kopplingsboxen. Fibersvansen skall på insidan kopplas ihop med den konverter som levereras i samband med inkopplingen. Konvertern monteras av Imtech och ingår i bredbandspaketet. Fibersvansen finns i två längder 10 och 20 meter.

Instruktion för monteringen av kopplingsbox och fibersvans finns nedan och på denna länk http://varaslattensbredband.se/?page_id=347. Där finns också bilder som hjälper till.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Anslutningsboxar, Lägesrapport | Lämna en kommentar

Årsmöte

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Bjuder in till

Årsstämma

&

Informationsmöte

Den 23 april kl 19,00

Skarstad Bygdegård

 

Bygdegårdsföreningen ordnar med fika till självkostnadspris.

Kallelse kommer att skickas till samtliga medlemmar.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport

Grävning inom VA-området:

Totalt har har 28 km grävts i månadsskiftet februari-mars. Grävningen fortsätter nu norr om Long mot Kåsentorp för att därefter följa upp tidigare grävning vid Lagmanstorp, med stick ner mot respektive fastighet. Nästa steg är sedan att gå från Long mot Vara för att knyta ihop med tidigare grävning,

 

Grävning inom bredbandsområde:

Märkning av uppsatta kopplingsskåp pågår. Kvarstår vissa sträckor både i Jung och i Håkantorp. Under april månad ska blåsning av fiber påbörjas i dessa områden, vilket som blir först beror på vilket som först blir färdigt.

Publicerat i Lägesrapport | Lämna en kommentar

Anslutningsboxar

Anslutningsboxar med tillhörande fibersvans finns att hämta vid Skarstad Bygdegård, tiden som gäller fortfarande är 18-18,30

Datum för avhämtning:

12 februari

5 mars

2 april

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport v 3

VA

Grävningen fortsätter mot från Skarstad mot Long längs riksväg 47. Denna sträckning påbörjas nästa vecka. Utsättning och stakning kommer ske på sträckningen från Skatofta till Longs by.

Bredband

Inom bredbandsområdet är tryckningar utförda. Vissa delar fram till järnvägen i Håkantorp kvarstår. Likaså en sträckning i Jung. Därefter väntas blåsning av fiber i dessa områden. Parallellt sker uppmärkning av kopplingsskåpen, för snabbare hantering vid blåsning.

 

Det har förekommit en del olyckor längs vägen som t.ex tilltryckta dräneringar. Positivt är att entreprenadföretaget har ökat sin bemanning för att påskynda arbetet.

Publicerat i Lägesrapport | Lämna en kommentar

Lägesrapport v 1

Vi i Styrelsen vill önska alla en

God fortsättning

 

 

Lägesrapport inför det nya året

VA

Grävningen gör nu uppehåll fram till 7 januari. På sin väg tillbaka till Skatofta görs alla anslutningar färdigt. Vi har kommit till Skarstads By och kommer att fortsätta mot bygdegården när man börjar igen.

Efter Skarstad har vi kvar att göra en sträcka utefter Västergårdsvägen innan vi kan starta  om vid Skatofta mot Long. Uppskattningsvis kommer det att ske i mitten på januari om allt går bra.

Under början av året kommer vi att kontakta markägare och medlemmar utefter sträckningen mot Long angående placering av ledningar och servicer.

Anläggning av mätarbrunnar vid Ringleden kommer också att påbörjas under januari månad. Det görs av Vara kommun för vår räkning.

 

Bredband

Grävningen är i princip avslutad. Några korta sträckor återstår i Håkantorp och Smedtofta. Det fortsatta arbetet avvaktar Vara kommuns arbete med att få fram fiber till våra kopplingspunkter i Vara och Jung.

Märkning av kopplingsskåp pågår och kommer att fortsätta under januari.

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Anslutningsboxar

De anslutningsboxar som ska sitta på utsidan av huset med en fibersvans som går in genom husväggen till anslutningspunkt inomhus, finns att hämta vid Skarstad Bygdegård i samband med styrelsemöte. Följande tillfällen har vi hittills:

9 december 18,00-18,30

15 januari 18,00-18,30

12 februari 18,00-18,30

Det finns 10 m respektive 20 m fibersvans. Vi svarar gärna på era frågor.

Publicerat i Anslutningsboxar, Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport v 48

VA grävningen har nu kommit fram till Lidan där sammankoppling skett med slangarna som tidigare lagts under Lidan. Kommunens stamnät skulle enligt planerna vara klart till årsskiftet Kommunen har fått uppskov med färdigtidpunkten. Eftersom VA-föreningen har samgrävt kommunens stamnät med VA på vissa sträckor har VA grävningen styrts av kommunens tidplan. På grund av uppskovet, har föreningen beslutat att göra färdigt alla anslutningar utefter sträckningen Skarstad – Lidan. Det innebär att omstarten vid Skatofta mot Long flyttas fram ca 3 veckor. Just nu håller man på att gräva fram till anslutningarna efter Rockagårdsvägen.

Bredbandsgrävningen står just nu stilla. Jung är klart och vi avvaktar kommunens grävning mellan skolan och Asko. Håkantorp är klart fram till fotbollsplanen och vi avvaktar samgrävning med Vara Energi den sista delen ner mot järnvägen. Två tryckningar under genomfartsvägen återstår också.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Brev från föreningen

Anslutningsavtalen har undertecknats av föreningen och skickats ut till medlemmarna. Vi saknar fortfarande några avtal. De som inte skickat tillbaka sina anslutningsavtal underskrivna ombeds att göra det omedelbar.

Programavtalen kommer snart att skickas ut för underskrift. De som inte skickat in anslutningsavtalet får inget programavtal. Det kan innebära att man blir utan inkoppling vid uppstarten av nätet. Telia Sonera har en behandlingstid på 16 – 20 veckor inför starten. Efter uppstart kan man bara kopplas in var 6:e månad.

I samma försändelse finns också en faktura på anslutningsavgiften för 2013. Anslutningsavgiften tas ut av Vara kommun för att medlemmarna skall få ansluta sina fastigheter till stamnätet och är en del av finansieringen av detta. Avgiften är på totalt 1 500 kr + moms och tas ut under tre år med 500 kr + moms. Första inbetalningen skall göras vid grävstart. I vårt fall var det i augusti 2013. Föreningen har därför förskotterat avgiften för medlemmarna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport v 44

VA grävningen har nu kommit förbi Skarstad Kyrka och är på väg upp mot Funkagården/Rockagården. Sista två veckorna har varit fylld med problem i form av berg och stora stenar som dragit ner grävhastigheten. Totalt sedan starten har grävts ca 1,2 mil. Ett antal tryckningar under vägar har också gjorts.
Bredbandsgrävningen är avslutad i Jung. Här återstår att gräva för VA och bredband till ett antal medlemmar. Tryckningar har gjort under en del vägar och bäckar samt Afsån. Grävningen från Afsån och vidare från Rytterås till Smedtofta är klar liksom grävningen fram till Håkantorp. Här återstår at gräva fram till reningsverket där vi också skall sätta upp ett nodskåp. Vi skall också gräva utefter genomfartsvägen och fram till fotbollsplanen. Sista sträckan fram till järnvägen skall också färdigställas. Arbetet i Håkantorp påbörjas på måndag 4 november. Grävningen från Afsåns dalgång vid Kåsentorp och Stormarken i Long upp till där bredbandet skall möta VA grävningen är också klar. Totalt har grävts ca 2.4 mil för enbart bredbandskanalisation
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar