Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening.

Onsdagen den 22 april 2015 kl 19.00 i Skarstad Bygdegård hålls ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. Ärenden som behandlas framgår av bifogad dagordning.

Alla medlemmar är välkomna!

Vara 2015-03-23

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fakturering kvartal 2 och anslutningsavgift

Fakturor på basutbudet för kvartal 2. dvs april maj och juni, skickas ut under vecka 10. Från och med denna fakturering kommer påminnelseavgift att tas ut om påminnelse måste skickas ut.

I samband med utfaktureringen för kvartal 2 för basutbudet bifogas också faktura på den sista delen av anslutningsavgiften. Den uppgår till 625:- inkl moms. Anslutningsavgiften på 1 675:-, delades upp på tre inbetalningar, där detta alltså är den sista.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport 2015-02-20

Vårt fibernät har nu varit i drift några månader. På det hela taget verkar det som det fungerar bra. Det har varit ett två stora driftstopp där hela Vara drabbades. För övrigt har vi inte fått indikationer på att några stora problem.

Däremot har några medlemmar haft problem att få igång tjänsterna beroende på att Telia haft problem. Där håller vi fortsatt koll på vad som händer och hoppas att de kan lösa det snarast.

Under februari mars kommer de sista anslutningarna att kopplas upp. Arbetet pågår med blåsning och svetsning av fiber. Fiberkonvertrar och smartboxar finns hos föreningen och vi väntar på klartecken från Telia och att svetsning och nodkoppling blir klar.

Nätet är slutbesiktigat och godkänt, med några få anmärkningar.

Länsstyrelsen har beslutat om en delutbetalning av lansbygdsstödet. Vi har också begärt slututbetalning av stödet. Den kommer att göras när Länsstyrelsen slutbesiktigat nätet, upphandlingar, administration, ekonomi och diverse dokumentation. Slutbesiktningen kommer att göras den 24 februari. Därefter får vi avvakta besked om utbetalning och om Jordbruksverket också skall göra slutbesiktning, för att kontrollera Länsstyrelsen. När detta är klart och slutreglering är gjord gentemot VaraNet kan vi fastställa vad investeringen kommer att kosta per medlem.

Föreningen har också fått den sista fakturan på anslutningsavgiften till Vara kommun. Vi fick ju den totala anslutningsavgiften på totalt 1 875:- ink moms uppdelad på tre år och tidigare har fakturerats 2 x 625:-. Det återstår alltså 625:- att fakturera. Faktura till medlemmarna avseende anslutningsavgift kommer att sändas ut I början av mars månad med förfallodag den 31 mars.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nuläget

Inkoppling av fiber är i full gång i vår förening. Fram till och med idag har ca 110 medlemmar fått sin fiber uppkopplad av Imtech. Uppkoppling sker Nod för Nod. Först ut vecka 41 var Nod 12 som täcker från Lagmanstorp över Long, Kåsentorp, Rytterås, Smedtofta till Håkantorp. Vecka 42 var det Nod 1 som började kopplas upp. Den täcker från Vara upp till Skatofta, Skarstad och vidare mot Tråvad och öster sida om E20.

Vecka 44 som startar 27 oktober är det dags för Nod 13 som täcker från från Ruta Kvarn över Sundstorp, Bränneberg till Jung och vidare mot Lanna.

Samma vecka den 29 oktober startar uppkopplingen av den sista Noden, nr 17. Den täcker från Skarstad Kyrka mot Hällum, Rockagårdsvägen Törestorp, Löjtnantsholm samt södra delen av Jung.

Uppkopplingen beräknas vara klar runt den 5 november.

Alla som skall kopplas upp får ett brev med en föreslagen tid för inkoppling. Om tiden inte passar så kontakta Imtech om ändring av tiden. Telefon nr finns i brevet.

Inkoppling och aktivering

Imtech har med sig den utrustning som behövs för att koppla upp sig. Mediakonverter, Smartbox och en TV box. De har också med sig ett kodkuvert som man använder för att aktivera sin anslutning. När man kopplar in sin dator i smartboxen och startar för första gången kommer man direkt till en aktiveringssida. Där använder man den kod som finns i kodkuvertet.

Det är Du själv som sköter aktiveringen. Imtech gör inte detta. Imtech gör heller ingen ytterligare installation i huset. Man kan avtala med dem om hjälp med ytterligare installation i huset men det görs inte samtidigt som grundinstallationen och bekostas av medlemmen.

Om Du vill ha ytterligare TV-kanaler, fler TV-boxar mm så beställer Du det direkt från Telia via Kundtjänst 020-240 250 eller via hemsidan.

Fakturering

Eftersom utbudet nu finns tillgängligt har naturligtvis Telia börjat fakturera föreningen , vilket gör att föreningen kommer att fakturera medlemmarna. Den första Teliafakturan har redan kommit och avser de första uppkopplade dvs. nod 1, för november och december. Hur det ser för övriga noder vet vi inte ännu. Några kommer ju inte att vara uppkopplade förrän några dagar in i november.

I enlighet med det på årsstämman redovisade styrelsebeslutet kommer fakturering att ske månadsvis i förskott. Telia fakturerar föreningen för tre månader i förskott men föreningen har beslutat att fakturera medlemmarna månadsvis i förskott. Fakturan innehåller förutom månadsbeloppet 290:- kr också en expeditionsavgift på f.n. 27:- kr, inkl. porto.

Fakturor för tre månader kommer att skickas ut samtidigt för att hålla nere portokostnaden.

Första fakturan kommer att se något annorlunda ut. Den kommer att avse tiden från inkopplingen fram till årsskiftet. Den avpassas efter när Telia börjar fakturera föreningen och kommer således att omfatta både betalning för ett antal dagar i efterskott och betalning för en månad i förskott. Förfall kommer att bli i slutet av november.

I december kommer vi att skicka ut fakturor som avser förskottsbetalning för januari, februari och mars. Observera att bara en faktura per månad behöver betalas. Fakturan avseende januari betalas i slutet december, fakturan för februari betalas i slutet av januari och fakturan för mars betalas i slutet av februari. Därefter kommer 3 nya fakturor osv.

Ej nergrävd fiberslang och monterad kopplingsbox.

Ni som inte var klara med grävningen på egen tomt och montering av kopplingsboxar när fiberblåsningen avslutades kan meddela styrelsen när Ni är klara. Då kan vi samordna blåsning och svetsning av fiber för att hålla ner kostnaden.

Ej Anslutna

Ni som valt att inte ansluta till fibernätet i detta skede kommer att få en förfrågan från föreningen under december/januari månad om Ni vill kopplas upp vid nästa möjliga tillfälle som är i februari

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Närmar sig slutet nu…

Nu är det endast en luftledning kvar att blåsa. Det som utförs nu är att reparera en del skador på ledningar som uppkommit.

Just nu blåser och svetsar TopFiber för fullt. Denna vecka görs de sista blåsningarna av fiber i vårt område, därefter, de som inte har installerat sitt kopplingsskåp kommer själva att få bekosta blåsning och svetsning av fiber. Svetsning kommer ske fortlöpande.

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Telia Kundtjänst

Alla berörda har fått eller kommer få ett brev från Telia. Ett kvadratiskt kuvert med ett följebrev där det finns ett lösenord samt information om aktuella erbjudande..

Lösenordet används för att beställa tilläggstjänster via portal på nätet.

Man kan också ringa till

020-240 250

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppkopplingen närmar sig

Efter en del oförutsedda förseningar så börjar det nu närma sig uppkoppling av fibernätet. Fiberblåsningen är inom kort klar och fibersvetsning pågår för fullt. Vi har fått en preliminär tidtabell för när respektive område blir uppkopplat.

Nod 12 (Håkantorp-Long)       6/10
Nod 1 (Vara-Skarstad)             13/10
Nod 13 (Jung)                              27/10
Nod 17 (Skarstad-Hällum)      29/10

Det kommer ut information i er brevlåda inom de närmaste veckorna om när din fastighet blir inkopplad samt hur det sker.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppdatering fiberblåsning och svetsning

Vi prioriterar nu att få färdigt stamnätet från noden i Vara ut till noderna i Håkantorp och Jung. På vägen passeras även noden i Skarstad. Där pågår nu både blåsning och svetsning av fibern. Målsättningen är att vara klara med stamnätet till den 18 augusti.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fiberblåsning uppdatering

Fiber blåses nu också i Varanodens område dvs Skatofta, Skarstad fram till Bya By och på östra sidan om E 20. Skarstadnoden står i tur och blåsning kan komma att påbörjas vilken dag som helst. Noden i Skarstad täcker in Skarstad från kyrkan upp till Hällum och fram till Lidan. På andra sidan Lidan omfattas även Törestorp, Löjtnantsholm och Jungs-Åsa. Det är brådskande att gräva fram bredbandsslang och montera kopplingsboxen på väggen för att inte försena blåsningen.

Fiberblåsningen är inne i ett intensivt skede. Noden i Håkantorp börjar bli klar med undantag av några medlemmar som ännu inte fått upp sina kopplingsboxar på väggen och grävt fram bredbandsslangen. Även anslutningarna till noden i Jung blåses och börjar bli klar. Återstår Lanna som grävdes fram som sista område.

Det är av stor vikt att vi kan blåsa fram och svetsa hos alla medlemmar när vi har blåslag och svetslag här. Det är mycket kostsamt att få dem hit för att komplettera med eventuella eftersläntrare. Styrelsen har beslutat att de som orsakat sådana merkostnader för föreningen genom att inte ha grävt fram och monterat kopplingsbox i tid, kommer att debiteras för den ökade kostnaden det medför att kalla in blåslag och svetslag extra. Det är inte rimligt att övriga medlemmar skall vara med och betala dessa extrakostnader.

Har man anmält att man ska ha programutbudet från starten kommer man att debiteras för grundutbudet även om man inte kan se det för att fibern inte är framdragen. Föreningen blir nämligen debiterad för samtliga medlemmar som är anmälda  till uppkoppling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fiberblåsning

Från och med vecka 27 d.v.s. nästa vecka börjar vi på allvar att blåsa in fiberkabel i vårt fibernät. Företaget Top Fibre kommer att med två blåslag ansvara för inblåsningen. Ett av lagen kommer att sköta inblåsningen mellan kopplingsskåpen medan det andra blåser ut till abonnent.

Inblåsning sker i nodområde efter nodområde. Vi har fyra noder. De är placerade i Vara, Håkantorp, Skarstad och Jung.

Vi startar med Noden i Håkantorp. Anledningen till detta är att det är ett av de områden som var klart tidigt och därför bör alla medlemmar haft tid att sätta upp sina kopplingsboxar.  Områden som berörs är Håkantorp, St Levene, Rytterås, Kåsentorp och Long

Därefter kommer turen till noden i Jung. Där kommer vi att börja blåsa från noden och söderut. Områden som berörs är Södra Jung, Bränneberg, Sundstorp och Ruta Kvarn.

Blåsordningen därefter återkommer vi till.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar